02 Mar
02Mar


Ero parisuhteesta on yksi ihmisen elämän suurista kriiseistä. Suomessa päättyy vuosittain noin 13 000 - 14 000 avioliittoa eroon. Se on reilut 40 prosenttia solmituista ensimmäisistä liitoista. Avioerojen määrä on pysynyt suunnilleen samana vuosittain 1970-luvulta lähtien. 

Erojen syyt ovat moninaiset. Se voi tulla toiselle osapuolelle täytenä yllätyksenä ja shokkina tai ero voi olla pitkän aikavälin ja yhteisen pohdinnan tulos. Jos ero ei ole yhteinen päätös, ovat osapuolten erilaiset roolit jätettynä ja lähtijänä hyvin erilaiset. Rooleihin liittyvät vaikeat tunteet muodostuvat usein haasteeksi erosta keskustelemiselle ja asioista sopimiselle. Tämä johtaa pahimmallaan raastavaan vastakkainasetteluun, syyttelyyn ja riitelyyn. Näissä hankalissa tilanteissa on usein vaikeaa erottaa parisuhteen päättyminen ja vanhemmuus.  

Vaellus omiin tunteisiin

Erosta toipuminen on yksilöllistä. Useimmille ensimmäiset päivät ja viikot ja kuukaudet ovat tuskaisia, jolloin voi olla myös fyysisiä oireita. Erosta toipumiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten suhde on päätetty. Tärkeätä olisi päättää suhde toista kunnioittaen ja avoimesti keskustellen, jolloin molemmat osapuolet voivat rakentavasti käsitellä tapahtunutta ja sen herättämiä tunteita. Valitettavasti tämä ei aina ole mahdollista ja usein se vaikeuttaa tai hidastaa erosta selviytymistä. 

Tutkimusten mukaan myötätunto itseä kohtaan auttaa toipumaan elämänkriisistä. Myötätunto itseä kohtaan on taito, jota me emme lähtökohtaisesti osaa, mutta jota voimme opetella. Ei ole olemassa yhtä tai oikeaa aikaa toipua suhteen päättymisestä. Joskus se vie vuosia. 

Erosta eteenpäin -kurssin avulla erosta toipumista voi edesauttaa ja löytää uuden suunnan elämälle eron jälkeen. Vaellus on tutustumismatka omaan itseen ja omiin tunteisiin. Matkan aikana mietimme myös tulevaisuuden haaveita ja omia vahvuuksia. Itseymmärryksen lisääntyminen ja tunnetyökalut antavat eväitä loppuelämään. Kurssi tarjoaa voimaa, ymmärrystä ja iloa vertaisuuden kokemisen kautta, kun kulkee matkaa yhdessä ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet jotain samankaltaista. Vaelluksella saa kuulla toisten ihmisten kokemuksia ja heidän läpi käymiään tunteita. Parhaimmillaan vertaisuuden kokemus voi tuottaa uusia ystävyyksiä. 

Kurssille voivat osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan ja pohtimaan omaa eroaan, omia tunteitaan ja miettimään elämää eron jälkeen. Eron kulumisesta voi olla lyhyt tai pidempi aika. Ajalla ei ole väliä, oma kiinnostus ja tahto ovat tärkeintä. Myöskään sillä, kuka on ollut suhteesta lähtijä ja suhteessa jätetyksi tullut, ei ole merkitystä. Kurssilla on tarkoitus tutkia omaa eroa, mutta saada myös lisäymmärrystä toisten kurssilaisten kokemuksista. 

Luonnon ja vertaistuen voima

Kurssin osallistuja saa mukaansa tietoa, tukea, työkaluja ja ymmärrystä omasta itsestään, erosta, tunteista ja tulevaisuuden rakentamisesta.  Kurssilla opetellaan myös myötätuntoa itseä kohtaan. Kurssi antaa eväitä erosta toipumiseen ja loppuelämään. 

Minulla on vuosien kokemus terapiatyöstä eron kokeneiden asiakkaiden kanssa ja erilaisten kurssien ja ryhmien ohjaamisesta. Kun Mika ehdotti erokurssin pitämistä luonnon keskellä ja vaeltamalla, innostuin heti. Ajattelen, että luonnolla on parantava vaikutus ja vertaistuen voimaa en lakkaa ihmettelemästä. Uskon, että kurssi on intensiivinen matka omiin tunteisiin ja ajatuksiin ja luonto on upea paikka pysähtyä käsittelemään niitä. Se tarjoaa tilaa ja rauhaa pohtia ja tuntea niitä - yksin ja yhdessä ryhmän kanssa. 

Ajattelen, että kurssin tärkein anti osallistujille tulee oleman tunnetyöskentely osana omaa toipumisprosessia sekä yhdessä koetut elämykset luonnossa ja vertaisuuden voima. 

Tervetuloa kurssille! Mikäli haluat varata paikkasi kurssille tai kysyä lisätietoja, lähetä viesti osoitteeseen mika@railo.net tai soita Mikalle: +358 40 667 1055.

 

Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivustolla.