Fasilitoinnista apu pulmaan

När problem inte löser sig själva och svaren inte hittas vid veckomötet behöver du facilitator som kan gräva ut teamets inre visdom. Undervisaren lyser upp rätt lösning för dig och hjälper dig att välja rätt bland de korsande vägarna.

För att se till att slutresultatet är framgångsrikt bör du välja din miljö noggrant. Många studier har visat att naturen förstärker människans kreativitet.

Så varför stanna på hembiträden för att hantera problem när de kan lösas mitt i naturen?

Under årens lopp har jag johdatellut en mångfald av olika mål strategiprocesser och ledde lag i ett par nya idéer.


Mika drog fram processen med att påverka Suomen Latus arbete. Han var ansvarig för att utforma processen, genomföra workshops och redigera den faktiska texten. Processen var en noggrant utformad enhet från början till slut. Mika fick oss att reflektera över den djupaste naturen och handlingen i vår lobbyverksamhet samt relevanta intressenter. Med hans hjälp kunde vi implementera en bra plan effektivt.

Eki Karlsson
Verksamhetsledare
Suomen LatuKontakta oss för att utforma workshops anpassade efter din strategiprocess i hjärtat av naturen. Eller där till piga om du så önskar.


Ytterligare information:
Mika Railo
Puhelin: 040-667 1055
Sähköposti: mika@railo.net