Parisuhdekurssi

Railo Outdoor järjestää yhdessä perheterapeutti Anne Huolmanin  kanssa Polku parempaan parisuhteeseen -kursseja, joilla vahvistetaan parisuhdetta muun muassa harjoittelemalla kommunikaatiota ja vuorovaikutusta ja vahvistamalla suhteen tunneyhteyttä.  

Yleisiä syitä ongelmiin parisuhteessa ovat:  

  • kommunikoinnin vaikeus,  
  • tunne siitä, että ei tule kuulluksi, 
  • ristiriidat, jotka liittyvät kumppaneiden erilaisiin luonteenpiirteisiin ja tarpeisiin, 
  • erimielisyydet kotitöistä, omasta ajasta, lasten kasvatuksesta tai rahasta, sekä 
  • läheisyyden, hellyyden ja seksin vähäisyys.  

Käsittelemme näitä aiheita kurssilla Annen pitämien alustusten, parien keskinäisten keskusteluiden ja tehtävien sekä ryhmäkeskustelujen avulla. Kurssi antaa mahdollisuuden pysähtyä oman parisuhteen, tunteiden ja parisuhteen vuorovaikutuksen äärelle.  

Parisuhteen pohtiminen luonnon äärellä on voimaannuttava kokemus. Luonnossa on tilaa ja rauhaa pysähtyä miettimään parisuhteen asioita yhdessä kumppanin, ohjaajien ja muiden ryhmäläisten kanssa. Parhaimmillaan ryhmässä keskustellessa on mahdollista luoda muihin yhteys, joka kestää myös kurssin jälkeen. 

Parisuhdekurssi antaa tietoa ja työkaluja 

Keskusteluiden tavoite on vahvistaa parisuhdetta ymmärtämällä paremmin puolisoiden erilaisuutta. Sitä, kuinka erilaisuus vaikuttaa oman tilan tarpeeseen, sosiaalisten kontaktien määrään, yhdessä tekemiseen, erilaisiin toimintatapoihin ja kommunikointiin. Kurssi antaa tietoa, ymmärrystä ja työkaluja parisuhteen erilaisuuden käsittelemiseen.  

Oleellista kommunikoinnissa on pysähtyä aidosti kuuntelemaan toista ja käyttää omassa puheessa minäkieltä. Kurssilla harjoittelemme kuuntelemaan kumppania ilman, että miettii, mitä itse haluaa sanoa seuraavaksi tai kuinka puolustautua tai voittaa väittely. Kommunikointia helpottaa myös se, että toiselle sanoo: “Kuuntelen sinua. Kerro lisää! Mitä toivot? Miten voin sinua auttaa?” 

Parisuhdekurssin jälkeen ymmärrät itseäsi  

Olennainen osa kurssien sisältöä keskustelujen ja harjoitusten lisäksi on luonnosta nauttiminen. Päivien aikana tehdään kevyitä retkiä ympäröivään luontoon, joiden aikana pareilla on runsaasti aikaa pysähtyä varjoiseen metsään hengittämään sammaleen tuoksua, kuunteleman puron solinaa tai vain tasaamaan sykettä. Puiden keskellä oleskelu laskee verenpainetta, lieventää ahdistusta ja parantaa kulkijan mielialoja. Nämä vaikutukset yhdistettynä keskustelujen synnyttämiin oivalluksiin tuottavat parhaimmillaan ikimuistoisen kokemuksen. Metsäkävelyiden ja päiväretkien tahti on rauhallinen, eikä osallistuminen edellytä aiempaa vaelluskokemusta.   

Kurssin jälkeen osanottajat ymmärtävät paremmin itseään, kumppaniaan ja toistensa erilaisuutta sekä osaavat ottaa huomioon erilaisuuden vaikutukset molempien tarpeissa ja arjessa. Parit saavat uusia tapoja rakentavaan vuorovaikutukseen ja arjen ristiriitatilanteisiin sekä läheisyyden lisääntymiseen parisuhteessa.  

Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Etelä- ja Keski-Suomen luontokohteissa, kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla.   

Kurssien hinnat vaihtelevat hieman pituuden, ajankohdan ja sijainnin perusteella, mutta viikonlopun kurssin hinta on noin 470 euroa. Hinta sisältää kurssiohjauksen ja eräoppaan palvelut ennen kurssia ja sen aikana sekä mökkimajoituksen. Jos haluat tietää enemmän Annen ajatuksista kurssin sisällöstä, lue hänen blogikirjoituksensa kurssista ja parisuhdetaidoista. Kurssin käytännönjärjestelyistä ja turvallisuudesta vastaa eräopas Mika Railo. 

Katso ensi kesän kurssien ajakohdat täältä ja ilmoittaudu soittamalla Mikalle 040-667 1055 tai lähetä sähköposti osoitteeseen mika@railo.net.